Marek Piaček

Životopis – stručný

Marek Piaček (1972, Bratislava), slovenský skladateľ, flautista, pedagóg. Zakladateľ súboru Požoň sentimentál. Píše opery, symfonické a komorné skladby, skladá filmovú a divadelnú hudbu. Venuje sa elektronickej, elektorakustickej a improvizovanej hudbe. Jeho skladby sa uvádzajú na mnohých koncertoch a festivaloch doma i v zahraničí a vyšli na viac ako troch desiatkach CD, DVD a LP. Vedie hudobné workshopy, je autorom viacerých teoretických monografií, o. i. Hudba ako čin, Hudba ako udalosť, Hudba ako divadlo…, odborných a umeleckých rozhlasových relácií (Devín, Vltava, Œ1) . V súčasnosti pracuje ako režisér audio-video záznamov koncertov Slovenskej filharmónie a prednáša na FTF VŠMU.

Životopis

Marek Piaček (1972, Bratislava), slovenský skladateľ, flautista, dirigent, pedagóg. Od roku 1984 študoval hru na flaute súkromne u Vladislava Brunnera st. a na konzervatóriu v Bratislave (1986–1992) u Dagmar Zsapkovej. Jeho záujem o skladbu ho motivoval k štúdiu kompozície u Ladislava Burlasa a Ilju Zeljenku, ktorý sa neskôr stal aj jeho pedagógom na VŠMU (1990–1995). Doktorandské štúdium kompozície absolvoval symfóniou Nuntium Magnum v roku 1999. Popritom Piaček súkromne študoval elektroakustickú hudbu u Ing. Juraja Ďuriša v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu (pod jeho vedením vytvoril skladbu Flauto dolce ’91, ktorá získala prvú cenu na 13. súťaži skladateľov elektroakustickej hudby v Rusollo-Pratella roku 1991).

Zúčastnil sa na viacerých študijných pobytoch i kompozičných seminároch – Boswil vo Švajčiarsku (1990–1991), Nottingham Trent University vo Veľkej Británii (1993), Akademie für Neue Musik u Bogusława Schaeffera a Marka Choloniewskeho v Rakúsku (1996). Jeho skladby odzneli o. i. na festivaloch Varšavská jeseň, Wien Modern, Wiener Festwochen, Melos-Étos, Večery novej hudby, Musica Danubiana Ljubljana, Bratislavské hudobné slávnosti, Expozice nové hudby Brno, Letní škola Uherské Hradište, New-New Brno, Alternativa Praha, Opera Nova Praha a. i.

Pôsobí ako interpret, performer a improvizátor – od roku 1991 je členom Veni ensemble. Je spoluzakladateľom Malomestského komorného orchestra Požoň sentimentál (1993) a Vapori del Cuore (1994). Okrem toho aktívne spolupracoval s experimentálnymi a improvizačnými zoskupeniami Mio-Mio, don@u.com, Voise Over Noise, Skuta & Piacek, Frutti di mare, dirigoval improvizačný orchester Musica falsa et ficta. Jeho hudba vyšla zatiaľ niekoľkých CD nosičoch. Je autorom hudby k filmom Petra Kerekesa (Ladomírske morytáty a legendy, 66 sezón, Ako sa varia dejiny), Katye Krausovej (Last Folio, 2014), k animovaným filmom Ivany Šebestovej (Lionardo mio, Štyri), Kataríny Kerekesovej (Kamene, Mimi a Líza, Websterovci).

Okrem svojej kompozičnej a interpretačnej činnosti pôsobí aj ako pedagóg (prednášal na Katedre mediamatiky na FHV Žilinskej univerzity, v súčasnosti prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU), vedie workshopy improvizovanej hudby, filmovej a scénickej hudby pre deti a mládež, pôsobí ako organizátor a dramaturg podujatí venovaných novej hudbe a ako režisér prenosov koncertov Slovenskej filharmónie.

V centre jeho skladateľského záujmu stoja multimediálne projekty syntetizujúce hudobný prejav a prvky naivného divadla. Využíva techniku koláže, citácie i alúzie. Na týchto projektoch sa často sám aktívne podieľa – ako multiinštrumentalista i ako vedúci hudobného naštudovania i samotného predvedenia. Spolupracoval s OZ PBlog v Považskej Bystrici – s viacerými súbormi realizoval Strojart pour l’Art v rámci festivalu Považské Strojartne (2011), koncert medzi sídliskovými panelákmi Rozkvet je rozkvet je rozkvet je rozkvet v rámci festivalu Rozkvet (2012). S Dychovým orchestrom Štós spolupracoval v roku 2011 na projekte Metropolis v rámci festivalu Kinobus – východná linka 2011. Je autorom opier Posledný let (s Egonom Bondym, 2001), Kráľ duchov (so Stanom Beňačkom, Martinom Ondriskom, Maroldom Langerom-Philippsenom a ďalšími, 2009), Kráľ duchov, Štós (s Dychovým orchestrom Štós, Stanom Beňačkom, Martinom Ondriskom, Maroldom Langerom-Philippsenom a ďalšími, 2012), 66 sezón (s Peterom Kerekesom, Martinom Ondriskom, 2012), APOLLOOPERA (s Martinom Ondriskom, 2013), 2'16" a pol: Vesmírna Odysea (s detským orchestrom Stanica Žilina-Záriečie, 2014), rozhlasová opera Stručné dejiny vesmíru (s Martinom Ondriskom, 2015).

Jeho hudobná poetika vychádza z konceptu hudby ako udalosti.

„Hudba ako udalosť. Reaguje na premeny v chápaní hudobného diela ako celku, ale zároveň aj chápania zmyslu a významu jeho jednotlivých súčastí – udalostí, nech už sú nimi tóny, väčšie hudobné celky alebo dokonca najrôznejší ne-hudobný materiál ako napríklad text, hluk a pod.“

[2018]

Biography – short

Marek Piaček (1972, Bratislava), Slovak composer, flutist, pedagogue. Co-founder of the ensemble Požoň sentimentál. He writes operas, symphonic and chamber compositions, composes film and theatre music. He works with electronic, electroacoustic and improvised music. His compositions have been performed at numerous concerts and festivals at home and abroad and have been released on more than three dozen CDs, DVDs and LPs. He conducts music workshops, is the author of several theoretical monographs, including Music as an Act, Music as an Enowning, Music as Theatre..., professional and artistic radio programmes (Devín, Vltava, Œ1). Currently he works as a video producer of audio-video recordings of concerts of the Slovak Philharmonic and lectures at the Faculty of Film and Television of the Academy of Performing Arts, Bratislava.

Biography

Marek Piaček (b. 1972, Bratislava) composer, video producer, performer, lecturer. He studied flute at the Bratislava Conservatory (1986–1992), but his ongoing interest in unusual performance techniques led him to study composition, at first two years privately with Ladislav Burlas and then with Ilja Zeljenka, later at the Academy of Music and Drama with the same teacher (1990–1995). Zeljenka encouraged Piaček’s interest in experimental art, and thus hastened his disassociation with traditional forms (String Quartet, 1989). During his studies he began working in the Experimental Studio of the Slovak Radio, where he produced Flauto dolce ’91 (1991, in collaboration with Juraj Ďuriš).

Piaček attended several training courses and seminars (Boswil – 1990–1991; Nottingham Trent University – Kevin Jones, 1993; Akademie für Neue Musik – Boguslaw Schaeffer, Marek Chołoniewski, 1996). He is co-founder of Middle-Class Chamber Orchestra Požoň Sentimental and his musical experience includes more than 30 years performing in many ensembles and groups – Vapori del Cuore, VENI ensemble, don@u.com, SonDrian, Voise Over Noise, Mio-Mio, Audiobratia, Pink Big Pig, Frutti di mare, Musica falsa et ficta, Skuta & Piacek, DekadentFabrik. He performed improvised music with musicians like Nick Collins, David Dramm, Hilary Jeffrey, Ann LaBerge, Beth Griffith, Jean-Marc Montera, Günter Müller, Chris Newmann, John Oswald, Otomo Yoshihide, Jon Rose, Elliot Sharp, Miki Skuta, Daan Vandevalle, Marián Varga, Alfred Zimmerlin, Marcus Eichenberger, David Cajthaml, Ivan Bierhanzl and others.

Since 1996 he has composed music for countless theatre, dance and film productions. He is author of the scores for award-winning films by Peter Kerekes (Ladomírske morytáty a legendy, 66 Seasons, Cooking History and others) Ivana Šebestová (Lionardo Mio, Four), Katarína Kerekesová (Stones, Mimi And Lisa, The Websters), Katya Krausova (Last Folio). He has released more then 40 CD albums with classical, electronic, improvised and film music to date. Piaček’s music was featured at ISCM Word Music Days, Warsaw Autumn, Wien Modern, Wiener Festwochen, Melos-Ethos, Evenings of New Music, Musica Danubiana Ljubljana, Bratislava Music Festival, New Slovak Music Festival, Exposition of New Music Brno, Opera Nova Prague, and on many concerts at home and abroad. Presently he is active as a composer, performer (flute, laptop, electronics, conductor), improviser, lecturer, organizer of contemporary music events and the video producer of the Slovak Philharmonic concerts for their Online Video Archive.

In his music Piaček exploits elements of every-day life and culture, allusions to pop-music, he re-creates (re-composes) music all around us, music of the past… In Piaček’s eyes, and in his works, rather, art is a culture-creating activity, giving him space, where something neutral, even trivial, aggressive (bad) is changed into something good, better, of greater value – briefly, something what makes sense.

Používame súbory cookie! Súbory cookie používame na to, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie stránky, aby sme analyzovali prevádzky webovej stránky a aby sme neustále zlepšovali jej funkčnosť, výkon a použiteľnosť. Na ich aktiváciu potrebujeme váš súhlas. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií.