Estamos para Burlas!

Play marek-piacek-estamos-para-burlas.mp3 Tretia, záverečná, hymnická časť skladby ¡Ahora fuera de burlas!  en homenaje a (martin) burlas, pre komorný súbor a mgf. pás z roku 1994. Dům u Kamnného Zvonu, Praha, VENI ensemble dirigoval Daniel Matej, sólový part spieval Vlado Zboroň. VENI ensemble Marek Piaček – flauta Robert Krchniak – hoboj Ronald Šebesta – klarinet Róbert Šebesta – klarinet Peter Vrbinčík – viola Petr Michoněk – violončelo, basgitara Martin Burlas – elektrická gitara Nora Škuta – klavír Robert Jurčo – akordeón Vlado Zboroň – spev Peter Zagar – floor tom Daniel Matej – dirigent Nahrávka z utorka 6. 12. 1994, 19.00, Dům u kamenného zvonu, Praha, festival Maratón soudobé hudby Text hymny (oficiálny autor: Manuel Castañon de Villas): Estamos para burlas       / Sme za žarty De varias partes,        / Z rôznych strán, de varias partes,        / z rôznych strán, de varias partes        / z rôznych strán oimos:                / počujeme: Yo estoy para burlas!    / Ja som za žarty! Tu estas para burlas!    / Ty si za žarty! El esta para burlas!        / On je za žarty! Estamos para El!        / My sme zaňho! Refrén: Estamos para burlas!    / My sme za žarty Burlas, burlas, burlas…    / Žarty, žarty, žarty… Estamos para El!        / My sme zaňho! Para El, para El…        / Zaňho, zaňho… Estamos para burlas!    / Sme za žarty! Vivimos para El!        / Žijeme preňho! De varias partes,        / Z rôznych strán de varias partes,        / z rôznych strán, de varias partes        / z rôznych strán oimos:                / počujeme: De varias partes  ...