Hudobné technológie a rozvoj tvorivého hudobného myslenia

Pomocou technológií dokážeme vytvoriť veci, zvuky, ktoré by sme inak nemali šancu nikdy počuť. Spätne tak ovplyvňujú naše „konvenčné“ hudobné myslenie. Veľa vecí, ktoré sa dozvieme (počujme) pomocou technológií, môžeme spätne použiť pri práci s akustickými nástrojmi, či vokálnymi technikami (viď. tvorbu Iannisa Xenakisa, Johna Zorna, Davida Mossa, Phila Mintona a i.). Pomocou technológií poznávame nové zvuky rôznej farby a kvality, v prípade ak využívame syntezátory. Alebo dokážeme organizovať hudobný materiál nečakaným spôsobom, stačí použiť niekoľko náhodných operácií a  jednoduchých aplikácií vytvorených trebárs v  interaktívnych softvéroch ako vvvv, Max/MSP, Ableton, Pure data a pod. Je potom na „skladateľovi“, tvorcovi, aby vybral tie správne hudobné udalosti. Podstatné je, že vďaka technológiám máme tých možností výberu nespočetne viac. Pomocou iných softvérov tzv. trackerov (pri nich sa hudobné udalosti organizujú z hora na dol) dokáže jednoduché skladby vytvoriť naozaj každý. Pri troche úsilia aj skladby, ktoré majú hlavu a pätu, a človek/používateľ, účinkujúci vlastne v úlohe „skladateľa“, nemusí mať ani hudobné vzdelanie. Samozrejme existujú prístroje a softvéry, ktorých použitie je jednoduché a ich reakcia na náš podnet je okamžitá – výsledok môžeme počuť okamžite. Istá forma náročností pri osvojovaní si zručnosti pri používaní technológií, je vyvážená nesmierne širokým spektrom podnetov, ktoré z nich spätne môžeme získať. Inštalácia vyššie uvedených softvérov si vyžaduje oveľa menej výkonné počítače ako hocijaká moderná počítačová hra. Poskytujú však oveľa viac možností interakcie s technológiami a výsledkom môže byť dokončené „dielo“, skladba, nahrávka, „pesnička“. Vďaka lacným a dostupným technológiám môže taký dôležitý pocit „dokončenia“ hudobnej skladby zažiť oveľa viac ľudí, ako kedykoľvek predtým. Marek...