Andrea Serečinová – Rozhovor s M. P. po sympóziu 1997

Marek Piaček vystúpil ako posledný účastník na sympóziu v rámci festivalu Melos-Étos 1997. Vo svojom príspevku prezentoval filozofiu a poetiku súboru Požoň sentimentál. Jeho vystúpenie vyvolalo krátku, a na môj vkus trochu histerickú diskusiu. Mala som pocit, že sa prítomní muzikológovia cítia osobne dotknutí názormi mladého skladateľa, ktorý je známy svojimi provokujúcimi a kontroverznými názormi a aktivitami.