Médiá

Odpovede na študenský dotazník (6. 4. 2010). Podklady pre nejaký študentský priekum kvôli diplomovej práci.