Estamos para Burlas!

Play marek-piacek-estamos-para-burlas.mp3 Tretia, záverečná, hymnická časť skladby ¡Ahora fuera de burlas!  en homenaje a (martin) burlas, pre komorný súbor a mgf. pás z roku 1994. Dům u Kamnného Zvonu, Praha, VENI ensemble dirigoval Daniel Matej, sólový part spieval Vlado Zboroň. VENI ensemble Marek Piaček – flauta Robert Krchniak – hoboj Ronald Šebesta – klarinet Róbert Šebesta – klarinet Peter Vrbinčík – viola Petr Michoněk – violončelo, basgitara Martin Burlas – elektrická gitara Nora Škuta – klavír Robert Jurčo – akordeón Vlado Zboroň – spev Peter Zagar – floor tom Daniel Matej – dirigent Nahrávka z utorka 6. 12. 1994, 19.00, Dům u kamenného zvonu, Praha, festival Maratón soudobé hudby Text hymny (oficiálny autor: Manuel Castañon de Villas): Estamos para burlas       / Sme za žarty De varias partes,        / Z rôznych strán, de varias partes,        / z rôznych strán, de varias partes        / z rôznych strán oimos:                / počujeme: Yo estoy para burlas!    / Ja som za žarty! Tu estas para burlas!    / Ty si za žarty! El esta para burlas!        / On je za žarty! Estamos para El!        / My sme zaňho! Refrén: Estamos para burlas!    / My sme za žarty Burlas, burlas, burlas…    / Žarty, žarty, žarty… Estamos para El!        / My sme zaňho! Para El, para El…        / Zaňho, zaňho… Estamos para burlas!    / Sme za žarty! Vivimos para El!        / Žijeme preňho! De varias partes,        / Z rôznych strán de varias partes,        / z rôznych strán, de varias partes        / z rôznych strán oimos:                / počujeme: De varias partes  ...

El efecto foehn

Play marek-piacek-el-efecto-foehn.mp3 El efecto föhn pre violončelo a akordeón je ďalšiou z radu skladieb, ktoré umeleckým spôsobom vychádzajú z atmostféry kultúrneho okruhu strednej Európy. Tentoraz skladba doslova kopíruje atmosférický pohyb vzduchu nad naším regiónom. Človek sa pri počúvaní skladby cíti podobne, ako keď sa k Bratislave blíži alpský vietor föhn, pociťuje úzkostlivú nostalgiu, zažíva nevysvetliteľnú a nenaplniteľnú potrebu potešenia. Optika videnia vecí sa pod vplyvom föhnu mení, všetko sa nachádza v zvláštnom, niekedy až znepokojujúcom opare. Podobne oba nástroje vytvárajú bizarné zvukové chvenie, ktoré má podobný vplyv na vnímanie reality, ktorá nás obklopuje.   Skladba vznikla na jar roku 2006 na podnet Eugena Procháca a Rajmunda Kákoniho. Video z 12. novembra 2007, Chamber Music Club FIAN – Moskva na Youtube:...