Premiéra súčasnej opery 2’16” a pol: Vesmírna odysea

Premiéra súčasnej opery 2’16” a pol: Vesmírna odysea

Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4′33” je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Preto sme sa na to dali; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami – s víziou detskej porcie.

Detská súčasná opera vznikla spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Ide pritom o rovnocennú spoluprácu, deti zažívajú seriózne účinkovanie v orchestri a súčasnú hudbu na vlastnej koži a profesionálni hudobníci seriózne pristupujú na túto hru.

Výsledok príjemne prekvapí – je autentický a osciluje medzi vážnou hudbou a súčasnými ruchmi. Hlavnými osami deja sú ticho a detské strašidelné príbehy; zvuky, ktoré sa pri tom objavujú, majú za úlohu vypĺňať medzery a štrbiny medzi nimi, pohladiť/poštekliť dušu poslucháča/diváka. Výskyt disharmónii, kalov a hudobných usadenín je v diele prirodzeným javom a naozaj ničomu to nie je na škodu.

Opera vznikla v rámci medzinárodného projektu Karaoke Europe, ktorý prepája umelecké aktivity štyroch rôznych kultúrnych organizácií z Európy, medzi ktorými je okrem Stanice aj Divadlo Archa z Českej republiky, PanoDrama z Maďarska a 5e Kwartier z Holandska. Hlavnou témou ich spolupráce sú participatívne projekty, práca s rôznymi menšinami alebo sociálne a kultúrne vylúčenými komunitami.

Réžia: kolektív
Kompozícia a dirigent: Marek Piaček

Detskí účinkujúci: Ema Adamcová, Michal Bartošák, Gabriela Brezániová, Jolanka Čierna, Matej Garčár, Nelli Horváthová, Terezka Kardošová, Carolina Knorst, Nina Konáriková, Terezka Majdanová, Marína Majtánová, Simonka Mihalcová, Nelka Molnárová, Dorotka Ničíková, William John O’Brien, Šimon Papala, Natasha Sabolová, Alžbetka Sopčáková, Ema Starinská, Žofia Škvareková, Marcel Šimko, Martina Tinková, Tomáš Urík, Paulína Uríková, Mária Žideková, Jakub Urík
Zuzana Kolenová – husle, pedagogické vedenie

Filharmonici: Cyril Šikula – flauta, Karol Nitran – lesný roh, Marián Hrubý – husle

Dramaturgia: Ivana Rumanová, Barbora Uríková
Video: Algis Kaveckis
Animácie: SeEun Lee
Zvuk: Dušan Dobiaš, Petr Vrba, Hankil Ryu, Jan Burian
Hudobná spolupráca: Karol Nitran, Cyril Šikula, Marián Hrubý
Scénografia: Martu Hlavajová
Grafická spolupráca: Martin Krkošek
Konzultácie: Hana Hudcovičová Lukšů
Technická spolupráca: Daniel Kozlík, Ints Plavnieks

Vstupné 5,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)
Rezervácia vstupeniek: rezervacie@stanica.sk, 0948 344 606