Rozkvet je rozkvet je rozkvet je rozkvet

Rozkvet je rozkvet je rozkvet je rozkvet

Priestorová skladba na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Performance sa uskutočnila 8. 9. 2012 o 20:30 medzi štyrmi vežiakmi pri Povbyte. Účinkovali členocia súboru Považan a Musica falsa et ficta. Podujatie organizoval PBlog.

Súvisiace skladby: Strojart pour l’art (2010), Paradise lost – Rebellion (2012).

Po úspešnej spolupráci z Považských STROJartNÍ v roku 2011 medzi Markom Piačekom, FS Považan a súborom Musicou falsa et ficta, ktorá vyústila do nahrávania rakúskym rozhlasom ORF, pokračovalo združenie PBlog aj v roku 2012 v tradícii kombinovania zvuku a priestoru. Ak skladba Strojart pour l’art realizovaná v továrenskej hale reagovala predovšetkým na rozmery, akustiku a paradoxnú vyprázdnenú čistotu industriálneho priestoru, skladba Rozkvet je Rozkvet je Rozkvet je Rozkvet vzdáva poctu sídlisku ako východisku pre hru. Využíva okná ako rozhranie medzi verejným a súkromným, ako priestor, ktorý zároveň maskuje, oddeľuje, klame, komunikuje, špehuje… Okná na sídlisku umožňujú nadviazanie špeciálnej známosti, pri ktorej človeka poznáme len cez to, čo o ňom vypozorujeme z väčšej či menšej diaľky. Často bez toho, aby sme s ním prehodili čo i len slovo. A naopak, všetci vieme, za ktorými oknami sa najviac nepokojne trasú závesy.

V sobotu 8. 9. 2012 hudobníci pod vedením Marka Piačeka ozvučili nemé filmy.

(Ivana Rumanová, Marek Piaček)

Linky:
Rozkvet_záver
Rozkvet_záver_foto

Plagát:

Rozkvet – plagát

Rozkvet – plagát

Projekt finančne podporili:

Rozkvet – sponzori

Rozkvet – sponzori