Kráľ duchov, Štós v Bratislave 16. 11. o 20 h

Kráľ duchov, Štós v Bratislave 16. 11. o 20 h

Dychový orchester Štós vystúpi v sobotu 16. 11. 2013 o 20:00 v A4 – nultom priesore!

prvyraz

Opera Kráľ duchov sa po štyroch rokoch vracia na pôdu A4. Vtedy to bola elektronická opera, v ktorej účinkoval výkvet bratislavskej elektronickej scény a predstavenie sa uskutočnilo v rámci festivalu Melos-Étos (opera Kráľ duchov vznikla na objednávku festivalu). Po niekoľkých rokoch sa opera vracia v novej podobe – elektroniku nahradil Dychový orchester Štós, živí hudobníci z malého banského mestečka na východnom Slovensku. Premiéru v tejto vynovenej podobe mala pred rokom na festivale Rozmanitosť v Košiciach a dosiaľ sa dočkala dvoch repríz v Žiline, jedna sa uskutočnila v decembri minulého roku, druhá v rámci festivalu KioSK toto leto. Okrem Bratislavy sa môžu diváci tešiť tento rok ešte na uvedenie v Košiciach 8. 12. 2013.

Projekt vznikol v koprodukcii kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a projektu SPOTs / Košice 2013, n. o., s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Viac o aktuálnom uvedení v Bratislave:
http://www.a4.sk/program/2013-11-16-20-00

ticket20131116

Vstupné:
5€ / 3.5€

Rezervácie vstupeniek:
http://www.a4.sk/rezervacie-vstupeniek?destination=node/3201

Autori a účinkujúci

Námet – Marek Piaček, Stano Beňačka
Hudba – Marek Piaček z použitím skladieb z repertoáru Dychového orchestra Štós
Libreto – Marek Piaček, Martin Ondriska, Stano Beňačka, Marold Langer-Philippsen
s využitím diel Johanna Wolfganga Goetheho, Josepha Haydna, skupiny Rammstein a Kráľa popu
Dramaturg – Martin Ondriska
Réžia – Marold Langer-Philippsen
Produkcia – Martin Krištof, Ivana Rumanová
Režia filmových klipov – Peter Važan
Autorka maľby – Katarína Kerekesová
Svetlá a zvuk – Daniel Kozlík, Dušan Dobiaš
Rakvička – Milan Vyskočányi
Fotograf postáv – Viktor Szemzö
Editor fotografií – Peter Važan, Juraj Koreň
Námet a realizácia komiksov – Peter Važan
Preklady – Gabriel Müller, Marold Langer-Philippsen

Motto

Kto to cvála nocou temným lesom s pokladom v náručí? Čo sú to za sily útočiace na nevinnú dušu dieťaťa? Spoločenstvo nadšených hudobníkov z baníckeho kráľovského mesta uprostred lesov v údolí Bodvy sa stretáva v krutom zápase s ponurým pseudoromantizmom. V ich odhodlaní im pomáha skupina nájomných profesionálov. Spolu odolávajú aj tým najúlisnejším nástrahám Kráľa duchov a jeho banditov. Sychravosť, halucinácie, hmla, choroba, človek v ohrození, skladatelia bez hraníc – to všetko v nás vzbudzuje úzkosť. Je to však len klam – ako všetko okolo nás. Napriek tomu, že príbeh má viacero koncov, tvorcovia opery vám ponúkajú jeden. Uzdravme dieťa, uzdravíme svet!

Autori o opere

Autori vytvorili hodinovú operu vo viacerých obrazoch. V opere účinkujú dvaja sólisti-speváci, dychový orchester, spevokol a rôzni hostia. V rámci opery sú použité aj vizuálne zložky – krátke filmy a VJ-ské sety.

Téma človeka zápasiaceho o svoje dieťa nepochádza len zo severskej mytológie. Pomsta žiarlivého boha (bohyne), ktorý(á) si uzurpuje právo na dieťa, je prítomná v mnohých mytológiách (pozri Mircea Eliadeho).

Historka tvrdí, že Johan Wolfgang Goethe jedného večera išiel z návštevy svojho priateľa  a cestou uvidel osobu, ktorá niesla v náručí temný balík raždia. Až na druhý deň sa Goethe dozvedel, že to bol miestny sedliak, ktorý niesol v náručí svojho na smrť chorého synčeka. Tento zážitok pretavil Goethe do básne Erlkönig.

V každom prípade – sychravosť, cval koňa, halucinácie, prítomnosť smrti ako subjektu, rozhovor otca so synom, rozhovor synčeka so smrťou – to všetko vzbudzuje ešte dnes úzkosť aj v najotrlejšom poslucháčovi. Silná dráma vo veršoch inšpirovala mnohých skladateľov, spisovateľov či maliarov. Temnota lesa, hmla, vietor, choroba, rýchlosť pohybu, láska otca, úlisnosť kráľa duchov nie sú jedinými záchytnými bodmi opery. Inšpiráciou je aj súčasný pohľad na strach z chorôb, z neschopnosti komunikovať, z úzkostí, či nemožnosti vnímať človeka.

Obsah opery

Erlkínek, Štós / Kráľ duchov, Štós

1. En de Kuchl / V kuchyni
Skupina hrdých hudobníkov z baníckeho kráľovského mesta uprostred lesov prichádza na scénu. Spievajú pieseň v rodnom jazyku – En de Kuchl.

2. Overtüre / Predohra
Skupina nájomných profesionálov stavia kulisy, v ktorých sa odohrá konečný zápas. Prichádza Matka. Začína splietať osudy.

3. Liederabend / Večer piesní
Otec a Syn prichádzajú na scénu. Prostredníctvom Schubertovej piesne nás uvedú do príbehu – otec s chorým synčekom v náručí cválajú nocou pustým, veterným lesom.

4. Vater und Sohn / Otec a Syn
Syn má vidiny, blúzni. Cíti prítomnosť Kráľa duchov. Otec ho upokojuje – synček môj, sú to len chuchvalce hmly.

5. Mutter / Matka
Synček volá po lepšom mieste na svete, po mieste, kde sa dá krajšie žiť, po mieste, v ktorom niet utrpenia. Túži po uzdravení celého sveta. Kráľ duchov súhlasí, láka však chlapca do svojej nádhernej krajiny-nekrajiny, do kráľovstva plného prepychu a pozlátka.

6. Horror / Horor
Kôň pritiahne detskú rakvičku. Chorý chlapec má neprestajne hrôzostrašné halucinácie – počuje úlisné volanie Kráľa duchov. Má strach. Otec sa ho snaží márne upokojiť.

7. Pferd / Kôň
Kôň symbolizuje nezvratnosť osudu, vedie chlapca k rakvičke. Tak ako by ho doviedol aj k vode, keby bol chlapec smädný. Kráľ duchov je však vytrvalý. Ponúka chlapcovi celú svoju ríšu.

8. Du! / Ty!
Ty! Ty si ten, ktorý sa stále pýta! Chlapec kladie otcovi neustále otázky. Otec mlčí.

9. Du liebes Kind! / Milé chlapča!
Kráľ duchov nalieha. Zvyšuje ponuku. Ponúka chlapcovi celú svoju rodinu. Dokonca aj hry so svojimi dcérkami. Môžeš sa hrať, koľko len chceš!

10. Mein Vater! / Otče!
Chlapec vidí rozšantené dcérky Kráľa duchov. Je fascinovaný. Je to prelud alebo realita?  Nešťastný, bezmocný otec sa ho snaží varovať.

11. Pause / Prestávka
Počas prestávky znie poézia lokálneho kraja. Podáva sa občerstvenie hrdým obyvateľom baníckeho kráľovského mesta. Spievajú pieseň o vnútorných problémoch komunity.

12. Erlkönigin / Kráľovná duchov
Otec je v koncoch. Je zmätený. Zisťuje neúprosnú pravdu – podľa severskej mytológie ľudské osudy splieta Kráľovná duchov.

13. Quarantäne / Karanténa
Chlapec je  v kóme. Všetci sú ponížení, zotročení, opustení, zúfalí. Dokonca aj Kráľ duchov. Kto je teda vodca? Videl ho vôbec niekto? Chcú nájisť východisko.

14. Pferd / Kôň
Kôň pripomína, opakuje, pýta sa. Kto to vlastne cvála nocou? Kto je vodca? Kto je obeť? Kto nás to sem nalákal?

15. Hildegard / Hildegarda
Na scénu vstúpi deus ex machina. Silná žena s charizmou prináša vyslobodenie. Rieši problémy a lieči doráňané duše Synčeka, Otca ba i samotného Kráľa duchov.

16. Ende / Záver
Posol privádza na scénu znovuzrodené Dieťa. Na rozdiel od falošných sľubov obaja zvestujú čistú, bezstarostnú radosť z detskej hry, zo sveta, kde sú si ľudia bratmi a sestrami, zvestujú zasľúbené miesto, kde už nie je priestor pre zákernosť, faloš, klam a mam. Je dokonané!