Zvuk medzi nami – workshopy

Hlavnou myšlienkou celej výstavy a workshopov je tvorivá práca s bielym šumom, tichom, hlukom a hľadanie ich vizuálnych a dramatických pandantov. Výstava a workshopy sa zatiaľ uskutočnili v Prahe na pozvanie Národní galerie vo Veletržním paláci v rámci Pražské muzejní noci 2011, a zopakoval sa so študentami mediamatiky v rámci podujatia na FHV ŽU. Viac o projekte, fotografie, ukážky, audio, video, nájdete na stránkach projektu. Workshopy vznikli v spolupráci Marka Piačeka s jeho študentami na KMKD FHV ŽU (Dušan Dobiaš, Daniel Kozlík, neskôr spolupracoval aj celý ročník).