Lesť rozmyslu, opera – trajler

Odznelo na Kiosku 2012 v Žiline!