Estamos para Burlas!

Play marek-piacek-estamos-para-burlas.mp3

Tretia, záverečná, hymnická časť skladby ¡Ahora fuera de burlas!  en homenaje a (martin) burlas, pre komorný súbor a mgf. pás z roku 1994. Dům u Kamnného Zvonu, Praha, VENI ensemble dirigoval Daniel Matej, sólový part spieval Vlado Zboroň.

VENI ensemble

Marek Piaček – flauta
Robert Krchniak – hoboj
Ronald Šebesta – klarinet
Róbert Šebesta – klarinet
Peter Vrbinčík – viola
Petr Michoněk – violončelo, basgitara
Martin Burlas – elektrická gitara
Nora Škuta – klavír
Robert Jurčo – akordeón
Vlado Zboroň – spev
Peter Zagar – floor tom

Daniel Matej – dirigent

Nahrávka z utorka 6. 12. 1994, 19.00, Dům u kamenného zvonu, Praha, festival Maratón soudobé hudby

Text hymny (oficiálny autor: Manuel Castañon de Villas):

Estamos para burlas       / Sme za žarty

De varias partes,        / Z rôznych strán,
de varias partes,        / z rôznych strán,
de varias partes        / z rôznych strán
oimos:                / počujeme:

Yo estoy para burlas!    / Ja som za žarty!
Tu estas para burlas!    / Ty si za žarty!
El esta para burlas!        / On je za žarty!
Estamos para El!        / My sme zaňho!

Refrén:
Estamos para burlas!    / My sme za žarty
Burlas, burlas, burlas…    / Žarty, žarty, žarty…
Estamos para El!        / My sme zaňho!
Para El, para El…        / Zaňho, zaňho…
Estamos para burlas!    / Sme za žarty!
Vivimos para El!        / Žijeme preňho!

De varias partes,        / Z rôznych strán
de varias partes,        / z rôznych strán,
de varias partes        / z rôznych strán
oimos:                / počujeme:
De varias partes        / Z rôznych strán
oimos:                / počujeme:

Yo estoy para Burlas!    / Ja som za Burlasa!
Tu estas para Burlas!    / Ty si za Burlasa!
El esta para burlas!        / On je za Burlasa!
Estamos para El!        / Všetci sme zaňho!

Refrén:
Estamos para Burlas!    / My sme za Burlasa!
Burlas, Burlas, Burlas…    / Za Burlasa, Burlasa, Burlasa…
Estamos para El!        / My sme zaňho!
Para El, para El…        / Zaňho, zaňho…
Estamos para Burlas!     / Sme za Burlasa!
Vivimos para El!        / Žijeme preňho!

Na na-na, nanana-na….
De varias partes…        / Z rôznych strán…

Con El para siempre!    / S Ním navždy!

Once more everybody!    / Ešte raz a všetci!
Na na-na, nanana-na….
De varias partes!        / Z rôznych strán..

Con El para siempre!    / S Ním navždy!

 

 

 

 

 

 

 

Pre znalcov alebo záujemcov tu je link na vzorovú skladbu: http://www.youtube.com/watch?v=rsvVzAn_qlI&noredirect=1 … Ale pssst!