MAE Prelude (2000) – audio

Play marek-piacek-mae-prelude.mp3

MAE Prelude pre orchester, podľa Partity E dur pre husle J. S. Bacha, BWV 1006 (2000)
Hrá Symfonický orchester VŠMU, diriguje Marián Lejava.

Skladbu som napísal v októbri roku 2000 na žiadosť festivalu Večery novej hudby – “250 Years After”. Recykloval som v nej 1. časť Partity E dur pre sólové husle Johanna Sebastiana Bacha, BWV 1006. Zjavná je inšpirácia pop verziou Partity, ako ju hrala Vanessa Mae. Skladbu premiéroval Symfonický orchester VŠMU pod vedením Mariána Lejavu.

——————–

MAE PRELUDE for orchestra
after Bach’s Partita in E major for violin, BWV 1006 (for Evenings of New Music 2000 – “250 Years After”), Bratislava, October 2000

The piece was written on the request of the festival Evenings of New Music – “250 Years After”. It recycles the 1st part of the Partita in E major for violin, BWV 1006 by Johann Sebastian Bach. It was inspired by the pop version of Partita how it is performed by Vanessa Mae.

ORCHESTRA

Flute
Oboe
English Horn
Clarinet (Bb)
Bass Clarinet (Bb)
Bassoon
French Horn (F)
Trumpet (Bb)
Trombone
Timpani
Cymbal
Snare Drum
Harp
Strings